Regulamin oratorium Quo Vadis

Celem działalności Oratorium jest wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka na dobrego chrześcijanina i uczciwego człowieka poprzez towarzyszenie dzieciom i młodzieży w ich rozwoju: wspólną zabawę, pracę i modlitwę, pomoc w nauce i organizowanie czasu wolnego. W ten sposób Oratorium staje się dla młodych domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje i prowadzi do wzrostu w wierze, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Opiekę wychowawczą w Oratorium sprawują salezjanie i animatorzy: nauczyciele, rodzice i młodzież.