Kontakt z nami

Jeśli chcesz się skontaktować z nami w jakiejś sprawie, użyj poniższego formularza, by przesłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną:

Możesz również skontaktować się z nami listownie. Nasz adres:
Dom Młodzieży-Oratorium
Box 4163
102 64 Sztokholm
Szwecja