Katecheza w PMK

Katecheza przy polskiej misji prowadzona jest od dziesiątek lat i stanowi największą pod względem liczebności działalność tego typu w skali całej Skandynawii. Informacje organizacyjne na ten temat (plan zajęć, katecheci, itp.)  zamieszczone są jednakże na sajcie PMK m.in. pod adresami:
Dzieci http://www.pmk-stockholm.com/sample-page/
Młodzież http://www.pmk-stockholm.com/katecheza-dla-mlodziezy/
Katecheci http://www.pmk-stockholm.com/katecheci/
Strona niniejsza nie pretenduje więc do bycia głównym źródłem informacji odnośnie zajęć religii, ma stanowić jedynie pewien suplement odnośnie muzyki.
Co roku w miesiącu maj przystępują do I Komunii Świętej dzieci z klas trzecich. W roku bieżącym tj. 2012 uroczystość ta sprawowana będzie 20 maja. Zgodnie z tym, co pisał św. Augustyn (Bis orat, qui cantat - Kto śpiewa, podwójnie się modli) ważne jest, by dzieci w tej uroczystości uczestniczące zaangażowały się poprzez wspólny śpiew. Siostry zakonne przygotowały poniższe pieśni do nauki:
Tydzień wcześniej, tj. dnia 13 maja 2012 r., planowana jest natomiast Liturgia Sakramentu Bierzmowania. Przystępująca do tego Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej młodzież śpiewa co roku Hymn do Ducha Świętego - prośbę o to, by On przyszedł do nich i zstępując z Mocą do ich dusz, napełnił ich Siedmiorakimi Darami. Aby tą liturgię dodatkowo uświetnić, wybrał ks. Paweł Drążyk poniższe pieśni, które także winny być znane: Główny ciężar nauczenia tych pieśni spoczywa na rodzicach i innych członkach rodziny, bowiem ilość tutejszych zajęć katechetycznych jest o wiele mniejsza od prowadzonych w Polsce. Brak jest więc czasu, by zdążyć ze wszystkim. Dlatego teksty tych pieśni wraz z melodią umieszczono na oddzielnych stronach dostępnych poprzez submenu z prawej strony.